Opdatering om Fiber

Tirsdag d. 13. februar gennemgik Fibia området sammen med formand og kasserer. Fiberen lægges ned i begge sider af vejen ind mod stuerne. Rent praktisk bliver fiberen – som det ser ud på nuværende tidspunkt – lagt ned i grundejerforeningens areal foran husene i indercirklen (den lille stribe på ca. 50 cm) og i inderste del af fortovet i ydercirklen. Fiberen føres herefter ind fra vejen til teknikskabet i den enkelte bolig. Entreprenøren vil forsøge at bruge det etablerede røde trækrør, der sidder i alle teknikskabe og munder ud umiddelbart under husets fundament. Er dette ikke muligt føres fiberen ind gennem væggen til teknikrum eller stue. Der vil derfor med stor sandsynlighed skulle graves fra vejen og ind til husets ydermur.

Den enkelte husejer kan selv vælge om fiberboksen skal sidde i teknikskabet eller om der skal føres kabel igennem væggen fra teknikskabet ind til stuen, hvor boksen så placeres. Det er dog vigtigt, at gøre opmærksom på, at hvis man ønsker fiberboksen placeret i teknikskabet, skal man selv sørge for 220 v stikkontakt. Sidstnævnte for egen regning.

Hvor det er muligt at skyde fiberen, f.eks. under indkørsler, sker dette. Der vil dog være mange steder, hvor det er nødvendigt at grave af hensyn til gassen. Alle områder reetableres og der laves afleveringsforretning med bestyrelsen efter endt arbejde.

Gravearbejdet forventes i april eller maj og vil vare ca. 3 dage.

Har man spørgsmål til ovenstående – eller ønsker at se tegninger – kan man kontakte formanden gennem “Kontakt”.